705

Земун / Кеј Ослобођења - 13 Мај

13 Мај - Земун / Кеј Ослобођења
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Кеј ослобођења А #1836
2 Трг Бранка Радичевића А #413
3 Наде Димић А #415
4 Дунавска А #417
5 Тршћанска А #419
6 Филипа Вишњића А #421
7 Земун /Горњи град/ А #1152
8 Геомашина А #1154
9 Предузеће "Галеника Магмасил" А #1156
10 "Цоца-Цола" А #1158
11 Електронска индустрија А #1160
12 Пут за "13. мај" А #1162
13 13. Мај /улаз/ А #236
14 13. мај А #1900