705

Земун / Кеј Ослобођења - 13 Мај

13 Мај - Земун / Кеј Ослобођења Преузми ред вожње за линију 705
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Кеј ослобођења 1 #1897
2 Трг Бранка Радичевића 1 #413
3 Наде Димић 1 #415
4 Дунавска 1 #417
5 Тршћанска 1 #419
6 Филипа Вишњића 1 #421
7 Земун /Горњи град/ 1 #1152
8 Геомашина 2 #1154
9 Предузеће Галеника Магмасил 2 #1156
10 Coca-Cola 2 #1158
11 Електронска индустрија 2 #1160
12 Пут за 13. мај 2 #1162
13 13. Мај /улаз/ 2 #236
14 13. мај 2 #1900