vest

Информација о закашњењу појединих возова из система БГ:ВОЗ-а

 

Због сметњи на инфраструктурним капацитетима на делу пруге Лазаревац-Ресник-Лазаревац, на појединим деоницама су уведене лагане вожње које проузрокују продужена путовања и закашњење возова из система БГ:ВОЗ-а.


Отклањање сметњи и реконструкција инфраструктурних капацитета је у надлежности Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.