vest

Информација за кориснике бесплатног превоза - кориснике породичне инвалиднине

Обавештавамо кориснике услуга јавног превоза да од понедељка 19.12.2022. године, почиње издавање и продужење важности персонализованих електронских карата за 2023. годину, за следеће категорије корисника:

- Уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године: деца палих бораца - редовни ученици верификованих средњих школа и студенти акредитованих високошколских установа;

- Уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године: брачни другови и родитељи палих бораца, који нису у радном односу.