vest

Нове цене превоза на минибус експрес линијама

Од 21.06.2022. године у минибус возилима на експрес линијама јавног градског превоза путника у Београду примењују се нове цене превоза.

Корисници превоза на минибус експрес линијама - Е1, Е2 , Е6 и Е9 ће од 21.06.2022. године, уместо досадашњих 150,00 динара, услугу превоза плаћати 200,00 динара, док ће корисници превоза на минибус експрес линији - линија А1 (Трг Славија – Аеродром Никола Тесла), превозну услугу плаћати 400,00 динара, уместо досадашњих 300,00 динара.

Промена цена је извршена на основу оправданог захтева превозника којима су поверени послови јавног превоза путника на минибус експрес линијама, а условљена је променом цене горива, променом просечне зараде у Србији и променом индекса потрошачких цена.

Досадашња цена карте на линији А1 Трг Славија – Аеродром Никола Тесла последњи пут је промењена у марту 2013. године, док је досадашња цена карте у минибус возилима на Е линијама последњи пут је промењена у јуну 2013. године и до данас се нису мењале.

Превозници који обављају превоз путника на минибус експрес линијама се не финансирају из буџета града Београда, већ приход остварују искључиво од продаје карата у возилу.

Остале цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда остају непромењене и не разматра се њихово повећање.

Цена месечне карте за запослене је непромењена и износи 2.990,00 динара за прву зону (3.275,00 динара за прву и другу зону, 3.890,00 динара за коришћење прве, друге и треће зоне, односно 4.990,00 динара за све четири зоне).

Цена временске карте од 90 минута, плаћене неперсонализованом картицом је непромењена и износи 89,00 динара за прву и другу тарифну зону.

Секретаријат за јавни превоз позива кориснике да редовно плаћају превозну услугу коју користе.