vest

Нови начин информисањa грађана преко валидатора у возилима ЈЛПП-а

Од петка 20.05.2022 године Секретаријат за јавни превоз ће пустити у рад нови систем за информисање путника путем валидатора у возилима јавног градског превоза на територији града Београда. Нови систем информисања путника односи се на обавештавање корисника у возилима ЈЛПП-а о изменама траса линија због извођења радова, одржавања манифестација и других активности које утичу на промену трасе линија ЈЛПП.

Корисницима јавног превоза на валидаторима у возилу биће доступна информација о изменама на траси линије којом се превозе, као и адреса интернет странице Секретаријата за јавни превоз са актуелним режимским изменама на ком се налазе детаљне информације о промени на трасама линија.

За брз и једноставан приступ информацијама о свим актуелним изменама траса линија ЈЛПП-а на валидаторима ће бити доступан и QR код чијим скенирање путем мобилног телефона корисници приступају сајту Секретаријата за јавни превоз. Графичком шемом у даљем тексту приказан је начин употребе и скенирања QR кода.

Дигитализација система јавног превоза је један од кључних пројеката за даљи развој и унапређење, која за циљ има пружање што квалитетније услуге корисницима јавног превоза. Планови Секретаријата за јавни превоз у наредном периоду су у директној вези са даљим развојем ових система.