vest

Персонализоване картице за категорију „слободних уметника”

За нову категорију повлашћених корисника ''Слободни уметници'', издавање персонализованих картица, почиње од четвртка 08.09.2022. године.

Издавање картица ће се вршити у корисничким сервисима ''БеоГРАДСКА Картица'', у згради РК ''Београд'' /Масарикова 5, други спрат/ или у згради ''Lukoil'' /Булевар Михајла Пупина 165д/, на основу увида у достављене спискове уметничких удружења. 

Возне исправе, наведеним корисницима, издаваће се са ограниченим временом трајања, најдуже до једне године.

Приликом издавања персонализоване картице корисници ће бити у обавези да доставе фотокопију личне карте (оригинал на увид), као доказ о пребивалишту на територији града Београда.