vest

СП “Ласта” мора да поштује одредбе Уговора о јавно-приватном партнерству

Саобраћајно предузеће „Ласта“ а.д. Београд је достављањем извештаја са неистинитим подацима Секретаријату за јавни превоз показало јасну намеру да жели да превари Град и да неосновано прибави новчана средства из буџета града Београда. Заменом теза СП „Ласта“ а.д. Београд покушава да кроз саопштења замаскира свој чин, намера је јасна. Једино битно јесте да је Град Београд успео да препозна и открије недвосмислене чињенице, а затим и спречи СП „Ласта“ да начини штету буџету Града. Све утврђене чињенице и документација у вези овог случаја су достављени Јавном тужилаштву на даљу надлежност.

Истичемо да се одредбе Уговора о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног приградског и локалног превоза путника морају поштовати.

–Превозник је у обавези да се у вршењу превозне услуге у потпуности придржава издатог реда вожње, као и свих елемената линије дефинисаних Решењем (обављање превоза предвиђеном трасом и измена путника на свим стајалиштима). Град Београд неће полемисати са превозницима око поштовања редова вожњи, превоз се мора обављати од почетног до завршног терминуса сваке линије у систему јавног превоза путника на територији града Београда.

Истиче да се одредбе Уговора о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног приградског и локалног превоза путника морају поштовати.

Град Београд редовно измирује обавезе према превозницима и, како се истиче, неће никада допустити да грађани трпе због непоштовања уговорних обавеза од стране Превозника.

–Због ситуације у којој се месецима уназад налази СП „Ласта“, Град овом предузећу исплаћује унапред и аконтације и средства по коначном обрачуну како би ово предузеће било ликвидно и испоштовало своје обавезе, а првенствено по основу исплате личних примања запослених.