Измењена информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улици Главна у Земуну – Фаза 3А

22/09/2023 - 08/10/2023

 

Током извођења радова на реконструкцији улице Главна у Земуну – Фаза 3А у периоду од 30.09. до 08.10.2023. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови се изводе на коловозу и тротоару у улици Главна, на делу од зоне раскрснице са улицом Авијатичарски трг (раскрсница је слободна за саобраћај) до зоне раскрснице са улицама Караматина и Цара Душана (раскрсница затворена за саобраћај). Током извођења радова предметна деоница ће бити потпуно затворена за саобраћај, па ће возила са линија јавног превоза саобраћати на следећи начин:

 

- возила са линија број 17 и 73 ће саобраћати улицама:

 

 • у смеру ка Батајници  – Александра Дубчека, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка, Новоградска, Цара Душана и даље редовним трасама;
 • у смеру ка граду – Цара Душана, Добровољачка, Угриновачка, Вртларска, 22.октобра, Александра Дубчека и даље редовним трасама;

 

- возила са линије број 45 ће саобраћати улицама:

 

 • у смеру ка терминусу „Земун (Нови град)“  – Тошин бунар, Ивићева, Угриновачка и даље редовном трасом;
 • у смеру ка терминусу „Блок 44“ – Угриновачка, Ивићева, Тошин бунар и даље редовном трасом;

 

 - возила са линија број 83 ће саобраћати улицама:

 • у смеру ка терминусу „Земун (Бачка)“  – Александра Дубчека, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка и даље редовном трасом;
 • у смеру ка граду – Угриновачка, Вртларска 22. октобра, Александра Дубчека и даље редовном трасом;

 

- возила са линија број  84, 704, 706 и 707 ће саобраћати улицама:

 • У смеру ка Батајници улицама Булевар Николе Тесле, Џона Кенедија, Булевар Михајла Пупина, Александра Дубчека, 22.октобра, Вртларска, Ивићева, Новоградска, Цара Душана и даље редовно;
 • У смеру ка граду улицама Цара Душана, Добовољачка, Угриновачка, Вртларска, 22.октобра, Александра Дупчека, Булевар Михајла Пупина, Џона Кенедија, Булевар Николе Тесле и даље редовно;

- возила са линија број  703, 705 и 706Е ће саобраћати :

 • на скраћеним трасама од окретнице „Земун (Бачка)“ према Батајници, Угриновцима и 13. мају.

 

Стајалишта

 

 • привремено се измешта стајалиште “Угриновачка“ (шифра ст.#805) које у редовном режиму користе линије бр. 45 и 83 у улици Новоградска, на позицију око 15,0 метара после постојеће, односно испред кућног броја 31;

 

Возила ће на измењеним деловима траса користити стајалишта:

 • линије бр. 45 и 83 у смеру ка улици Филипа Вишњића:
 • Новоградска – стајалиште које у редовном режиму користе линије бр. 81, 81Л и 85;

-    линије бр. 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 706Е и 707 у смеру ка Батајници:

 • Угриновачка - стајалиште које у редовном режиму користе линије бр. 45 и 83;

-    линије бр. 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 706E и 707 у смеру ка Зеленом венцу, Новом Београду и терминусу „Кеј Ослобођења“:

 • Душанова– стајалиште које у редовном режиму користе линије бр. 45 и 83;

 

Возила са линије бр. 83 ће користити сва постојећа стајалишта на измењеном делу трасе осим стајалишта „Александра Дубчека“ у улици 22. октобра – смер ка улици Џона Кенедија (шифра ст.#312, стајалиште која у редовном режиму користе линије 15, 45, 81, 81Л и 85).

привремено се успостављају стајалишта:

 • „Булевар Николе Тесле 1“ - стајалиште се успоставља у улици Џона Кенедија, на позицији стуба јавне расвете испред објекта са кућним бројем 4, око 70,0 метара после зоне раскрснице са улицом Булевар Николе Тесле гледано у смеру ка улици Булевар Михајла Пупина za линије 84, 704, 706 и 707;
 • „Џона Кенедија 1“ – стајалиште се успоставља у улици Џона Кенедија, на позицији стуба јавне расвете испред објекта са кућним бројем 31А, око 60,0 метара после зоне раскрснице са улицом Булевар Михајла Пупина гледано у смеру ка улици Булевар Николе Тесле za линије 84, 704, 706 и 707.