104

Омладински Стадион - Црвенка

Црвенка - Омладински Стадион Преузми ред вожње за линију 104
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Омладински стадион 1 #1279
2 МЗ Крњача 1 #769
3 Блок ""Бранко Момиров 1 #768
4 Партизански блок 1 #766
5 Блок Сутјеска 1 #764
6 Пиротско насеље 1 #1260
7 Пакрачка 1 #1258
8 Себеш суви 1 #1256
9 Себешка река 1 #1254
10 Себеш мокри 2 #1252
11 Борча раскршће 2 #1932
12 Ваљевског одреда 2 #1319
13 Соње Маринковић 2 #1317
14 Трг ослобођења 2 #1320
15 Бранка Радичевића 2 #1322
16 Вука Караџића 2 #1324
17 Шести прилаз 2 #697
18 Велики канал 2 #1326
19 Цвећара 2 #2854
20 Пумпа 2 #1328
21 Пут за Црвенку 2 #2830
22 Црвенка 2 #1330