104

Омладински Стадион - Црвенка

Црвенка - Омладински Стадион
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Омладински стадион А #1279
2 МЗ "Крњача" А #769
3 Блок "Бранко Момиров" А #768
4 Партизански блок А #766
5 Блок "Сутјеска" А #764
6 Пиротско насеље А #1260
7 Пакрачка А #1258
8 Себеш суви А #1256
9 Себешка река А #1254
10 Себеш мокри А #1252
11 Борча раскршће А #1932
12 Ваљевског одреда А #1319
13 Соње Маринковић А #1317
14 Трг ослобођења А #1320
15 Бранка Радичевића А #1322
16 Вука Караџића А #1324
17 Шести прилаз А #697
18 Велики канал А #1326
19 Цвећара А #2854
20 Пумпа А #1328
21 Пут за Црвенку А #2830
22 Црвенка А #1330