104

Црвенка - Омладински Стадион

Омладински Стадион - Црвенка Преузми ред вожње за линију 104
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Црвенка 2 #1330
2 Пут за Црвенку 2 #2831
3 Пумпа 2 #1329
4 Цвећара 2 #2855
5 Велики канал 2 #1327
6 Шести прилаз 2 #763
7 Вука Караџића 2 #1325
8 Бранка Радичевића 2 #1323
9 Петра Драпшина 2 #1100
10 Соње Маринковић 2 #1318
11 Ваљевског одреда 2 #1247
12 Борча раскршће 2 #1249
13 Себеш мокри 2 #1251
14 Себешка река 1 #1253
15 Себеш суви 1 #1255
16 Пакрачка 1 #1257
17 Пиротско насеље 1 #1259
18 Блок Сутјеска 1 #1906
19 Партизански блок 1 #765
20 Блок ""Бранко Момиров 1 #767
21 Омладински стадион/излаз/ 1 #1093