header image

Персонализована картица

ПЕРСОНАЛИЗОВАНА КАРТА 

Цена карте у претплати зависи од категорије корисника, зоне и времена трајања.

Путник који право на услугу превоза остварује персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном месечном, односно, полумесечном, односно годишњом електронском картом у претплати у меморију картице, има право на неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају, на линијама ИТС система, у оквиру изабраних зона у оквиру времена трајања карте.

 

ЦЕНЕ КАРАТА У ПРЕТПЛАТИ (у динарима)

Зона Запослени, грађани РС и страни држављани Ученици и студенти Остале повлашћене категорије Лица старија од 65 година
месечна полумесечна годишња месечна годишња месечна годишња годишња
1 2.990,00 1.690,00 32.890,00 1.090,00 11.990,00 1.090,00 11.990,00 407,00
1 и 2 или 3 или 4 3.275,00 1.830,00 36.025,00 1.120,00 12.320,00 1.120,00 12.320,00
1, 2 и 3 или 3 и 4 3.890,00 2.330,00 42.790,00 1.410,00 15.510,00 1.890,00 20.790,00
1, 2, 3 и 4 4.990,00 2.990,00 54.890,00 1.730,00 19.030,00 2.490,00 27.390,00

ВАЖЕЊЕ КАРТЕ У ПРЕТПЛАТИ

Месечна електронска карта у претплати важи почев од првог и закључно са последњим даном у месецу за који је карта купљена. Полумесечна електронска карта у претплати за прву половину месеца, важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца. Годишња електронска карта у претплати важи 365 дана почев од дана куповине на киоску, односно 12 месеци од момента слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица и интернет портала.

Годишњу електронску карту у претплати не могу купити корисници персонализованих смарт картица за незапослена лица, као ни категорије корисника којима се персонализована картица издаје односно продужава на период од најдуже годину дана уколико је у моменту куповине годишње карте период важења персонализоване картице краћи од 11 месеци посматрано у односу на датум куповине годишње карте.

Путник услугу превоза експресном линијом "Београд - Обреновац" остварује персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном месечном, полумесечном или годишњом електронском картом у претплати у меморију картице за зоне 1, 2 и 3 и доплатном електронском (месечна, полумесечна или годишња) картом за експрес линију.

Доплатна месечна електронска карта у претплати за експрес линију "Београд-Обреновац" се купује истовремено са месечном електронском картом у претплати, за зоне 1, 2 и 3, а уколико путник има уплаћену месечну електронску карту у претплати за зоне 1, 2 и 3 доплатну месечну електронску карту у претплати за експрес линију може купити у корисничком центру.

 

ИЗДАВАЊЕ КАРТИЦЕ

Персонализована бесконтактна смарт картица омогућава неограничен број вожњи на свим линијама у дневном саобраћају од 04 до 24h у изабраним зонама. Издаје се на име корисника, садржи личне податке и фотографију ради визуелне контроле и није преносива на другог корисника.

Персонализоване картице можете набавити појединачно или групно у оквиру школе, факултета или предузећа. Издавање се обавља на више места у граду - у корисничком сервису ''БеоГРАДСКА картица'' у згради РК ''Београд'' /Масарикова 5, други спрат/ или у згради ''Lukoil'' /Булевар Михајла Пупина 165 Д/, као и у постојећим продајним местима ГСП и Ласте и ТЕМПО објектима.

Персонализована картица кошта 250 динара, важи 3 године од дана издавања. Цена карте зависи од категорије картице и изабраних зона. Све картице је могуће допунити месечном или годишњом картом (осим за категорију незапослена лица), док полумесечне допуне постоје само за категорије запослени и страни држављани.

Категорија А1 за запослене представља основну категорију за превоз без попуста, на коју имају право сви грађани са пребивалиштем на територији Републике Србије. Издаје се само уз важећу личну карту.

За категорије које остварују право на превоз са попустом или бесплатан превоз прилаже се додатна прописана документација.

Процедура издавања персонализоване картице:

  • Доставите документа неопходна за издавање персонализоване БеоГРАДСКЕ картице у односу на категорију за коју подносите захтев (запослени, пензионери, студенти, незапослени...)
  • Фотографисање се врши на лицу места;
  • Картица са персонализованим подацима се штампа и активира у систему;
  • Потписујете захтев за издавање картице и пристанак за обраду личних података и БеоГРАДСКА картица је ваша.

 

ВАЛИДАЦИЈА КАРТИЦЕ

Персонализоване картице се морају валидирати приликом уласка у возило како би биле исправне приликом контроле. Валидација се врши прислањањем картице на екран валидатора. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешној валидацији (зелени екран). Уколико картица нема одговарајућу електронску допуну, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Неопходно је да путници, којима послодавци уплаћују карте у претплати, приликом прве валидације на почетку месеца, картицу држе прислоњену на валидатор нешто дуже, како би се карта учитала на картицу, а картица била исправна приликом контроле.

 

ИЗГЛЕД КАРТИЦЕ

Приказ предње и задње стране Бус Плус персонализоване картице:

Приказ предње и задње стране БеоГрадске персонализоване картице: