header image

Подношење захтева

Све послове везане за продају, издавање и контролу возних исправа, у име и за рачун Градске управе града Београда – Секретаријата за јавни превоз, обавља кориснички сервис БеоГРАДСКА картица. То је систем за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду који почео са радом 1. фебруара 2012. године. Све што Вас интересује у вези издавања возних исправа и места за издавање можете наћи и овде.

Ако у редовном поступку, из неког разлога, у корисничким сервисима БеоГРАДСА картица нисте могли да продужите рок важења своје картице или да извадите жељену картицу можете да се обратите нама. Потребно је да преузмете следећи захтев и попуните га.

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ за издавање продужење рока важења картице за бесплатан превоз или превоз по повлашћеној цени

Ако сте и Ви и Ваш послодавац допунили Вашу персонализовану картицу за исти период (имате тзв. дуплу уплату) или ако сматрате да Вам је од стране контролора неосновано уручен записник или прекршајни налог можете да се обратите нама. Потребно је да преузмете следећи захтев и попуните га.

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ за враћање новца и приговор на записник

Попуњен и обавезно потписан захтев са потребном документацијом пошаљите нам поштом или електронским путем (у скенираном облику).