Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду

За преузимање кликните на назив документа:

- БРОЈАЊЕ ПУТНИКА

   КЊИГА 1

   Транспортне потребе и карактеристике путника и путовања

   КЊИГА 2

      Прилог Г

   BasicFeaturesOfTransportDemandPerHours

   BasicFeaturesOfTransportDemandPerTrips

   DerivedFeaturesOfTransportDemandPerHours

   DerivedFeaturesOfTransportDemandPerHoursExpanded

   DerivedFeaturesOfTransportDemandPerTrips

   PassengersAlightingsOnLinesPerHours

   PassengersAlightingsOnStopsPerHours

   PassengersBoardingsOnLinesPerHours

   PassengersBoardingsOnStopsPerHours

   PassengersFlowOnLinesPerHours

   PassengersFlowOnLinesPerHoursExpanded

   PassengersFlowOnStopsPerHours

   PassengersFlowOnStopsPerHoursExpanded

   StopCapacityOnLinesPerHours

   StopCapacityPerLinesAndHours

   StopCapacityUtilizationCoeffOnLinesPerHoursExpanded

   StopCapacityUtilizationCoeffPerLinesAndHoursExpanded

   Kњига 2 - Транспортни захтеви и карактеристике токова путника

   Насловна страна књиге 2

- ПРОЈЕКАТ

    ВАРИЈАНТА 1

   НО 1. Варијанта 1 -Kорица

   НО 2. Варијанта 1 - Поткорица

   НО 3. Варијанта 1 - Текст

   НО 4. Варијанта 1 -Трамвајске и тролејбуске линије

   НО 5. Варијанта 1 - Аутобуске градске линије

   НО 6. Варијанта 1 - Аутобуске линије -потез

    ВАРИЈАНТА 2

   НО 1. Варијанта 2 - Kорица

   НО 2. Варијанта 2 - Поткорица

   НО 3. Варијанта 2 - Текст

   НО 4. Варијанта 2 -Трамвајске и тролејбуске линије

   НО 5. Варијанта 2 - Аутобуске градске линије

   НО 6. Варијанта 2 - Аутобуске линије - потез

    ВАРИЈАНТА 3

   Мрежа линија - Варијанта 3

   НО 1. Варијанта 3 - Kорица

   НО 2. Варијанта 3 - Поткорица

   НО 3. Варијанта 3 -  Текст

 

ЛИНКОВИ