СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ДО 2033. ГОДИНЕ, СА ПРЕСЕКОМ 2027.ГОДИНЕ

КЊИГА:

  КЊИГА 1 - АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА

  КЊИГА 2 - ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ

  КЊИГА 3 - СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  КЊИГА 4 - ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

  КЊИГА 4 - Final report

  КЊИГА 5 - РЕЗИМЕ

  КЊИГА 5 - SUMMARY

ЛИНКОВИ