Захтев за доставу података о превознику

ПОСТУПАК

 

Сврха поступка је давање информација о превознику ради остваривање права као корисника јавног превоза (повреда путника у возилу или накнада матријалне штете).

 

Поступак се покреће подношењем писаног захтева, путем обрасца, на писарници градске управе за Секретаријат за јавни превоз.

 

Образац захтева се може преузети на писарници градске управе и/или на сајту Секретаријата за јавни превоз.

 

По разматрању поднетог захтева, припрема се одговор и доставља подносиоцу захтева.

 

ЛИНКОВИ